Despre noi

VoluntariatCine suntem noi

Asociaţia pentru Voluntariat Social este o organizaţie non-guvernamentală, fără scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea în Sectorul 6 şi care organizează şi coordonează activităţi umanitare în beneficiul copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi, familiilor nevoiaşe şi persoanelor vârstnice.

Organizația non-guvernamentală (ONG) este o instituție care lucrează independent față de activitatea Guvernului, deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta.

În România, Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații precizează că organizațiile non-guvernamentale sunt constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.

Pentru atingerea obiectivelor,  A.V.S. colaborează cu alte ONG-uri de profil, precum şi cu autorităţile publice centrale şi locale.

Poate deveni membru al asociaţiei orice cetăţean al României care doreşte să se implice voluntar în activităţile A.V.S., în scopul atingerii obiectivelor acesteia.

Obiectivele A.V.S sunt:

  • Elaborarea de anchete sociale, cercetări şi sondaje de opinie în vederea identificării cazurilor sociale;
  • Strângerea de fonduri şi finanţarea proiectelor în folosul comunităţii;
  • Sprijinirea copiilor proveniţi din familii defavorizate;
  • Acordarea de ajutoare şi burse sociale;
  • Organizarea de activităţi pentru copiii proveniţi din familii defavorizate în vederea integrării în societate;
  •  Sprijinirea performanţei în educaţie şi în sport;
  •  Ajutorarea bătrânilor şi a persoanelor din grupuri vulnerabile;
  • Combaterea discriminării;
  • Sprijinirea locuitorilor cu o situaţie socială precară;
  • Organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri şi programe de formare;
  • Organizarea de târguri de locuri de muncă;
  • Promovarea egalităţii de şanse;
  • Promovarea sportului ca mod de viaţă;
  • Promovarea voluntariatului;
  • Colaborarea cu autorităţile publice locale şi centrale în vederea promovării proiectelor sociale;
  • Colaborarea cu alte O.N.G. – uri de profil.