Viitoare proiecte

Premium WordPress Theme by TrueThemes

În cadrul primului program

Se urmăreşte sprijinirea persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi. Ca obiectiv, A.V.S. îşi propune ajutorarea bătrânilor prin asistenţă socială la domiciliu, integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii şi realizarea unui program de asistenţă medicală la domiciliu pentru cele două categorii sociale.

Premium WordPress Theme by TrueThemes

Cel de-al doilea program

Constă în sprijinirea locuitorilor cu o situaţie socială precară şi fără locuri de muncă, organizarea de târguri de job – uri, seminarii, conferinţe, dezbateri şi programe de formare şi recalificare profesională.

Premium WordPress Theme by TrueThemes

Cel de-al treilea program

Se axează pe categoria copiilor proveniţi din familii defavorizate, acordarea de ajutoare sociale şi burse de merit, organizarea de activităţi pentru copii în vederea integrării şi reintegrării lor în societate (programe after-school, programe de socializare şi activităţi sportive), precum şi în structurile de învăţământ.